Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης για την ειδικότητα βοηθός φαρμακείου

Το βιβλίο «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς

Η ταχύτητα εξέλιξης των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δομών από τη μια και η ταχύτητα αλλαγής, ανανέωσης και προόδου των επιστημών, οδηγούν σταδιακά στην επαναδιαπραγμάτευση των ρόλων τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Παιδαγωγική προσέγγιση της προσπάθειας αποκρυπτογράφησης του δίσκου της Φαιστού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο βιβλίο επιχειρείται η παιδαγωγική αξιοποίηση μιας προσπάθειας αποκρυπτογράφησης του Δίσκου της Φαιστού.

Σχολικά αρχεία και εκπαιδευτικοί

Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στην διαχείριση και αξιοποίηση των σχολικών αρχείων και έχει ως αντικείμενό της την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη θεματική των σχολικών αρχείων.

Δάσκαλοι και βιολογία

Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και δη στην αυτοαποτελεσματικότητα των δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες.