Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης για την ειδικότητα βοηθός φαρμακείου

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της ειδικότητας «Βοηθός φαρμακείου» και απευθύνεται κυρίως στους υποψηφίους Βοηθούς Φαρμακείου.

Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς

Η ταχύτητα εξέλιξης των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δομών από τη μια και η ταχύτητα αλλαγής, ανανέωσης και προόδου των επιστημών, οδηγούν σταδιακά στην επαναδιαπραγμάτευση των ρόλων τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Παιδαγωγική προσέγγιση της προσπάθειας αποκρυπτογράφησης του δίσκου της Φαιστού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο βιβλίο επιχειρείται η παιδαγωγική αξιοποίηση μιας προσπάθειας αποκρυπτογράφησης του Δίσκου της Φαιστού.

Εισαγωγή στη Μηχανική των Ρευστών

Βασική εισαγωγή, πεδίο ταχυτήτων, διαφορική ανάλυση ροής, ολοκληρωτική ανάλυση ροής, διαστατική ανάλυση, οριακό σύστημα.

Τεχνική Μηχανική Ι

Εδώ αναπτύσσεται η τεχνική υπολογισμού και σχεδίαση των διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών Ν, Q, M σ'όλη τους την έκταση.