Σχετικά με εμάς


Οι Εκδόσεις SPIN προσφέρουν τις εκδόσεις τους στους φοιτητές και σπουδαστές με μια σειρά από τεχνικά βιβλία και βοηθήματα, προσανατολισμένα στα μαθήματα που διδάσκονται στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλης της χώρας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη κατανόηση και την επιτυχία στις εξετάσεις. Ειδικότερα τα βιβλία μας απευθύνονται σε φοιτητές:

  • Πολυτεχνικών Σχολών
  • Φυσικού-Μαθηματικού-Χημικού-Πληροφορικής
  • Στρατιωτικών Σχολών
  • Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου
  • Υποψήφιους Κατατακτήριων Εξετάσεων

Διατίθεται, επίσης, σειρά βοηθημάτων για τους μαθητές Ενιαίου Λυκείου (θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις, για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον κατάλογο.