Ανάλυση Fourier

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις σειρές Fourier και τους μετασχηματισμούς Fourier . Θα μπορούσε να αποτελέσει μια εισαγωγή στη θεωρία σημάτων. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη σημάτων και συστημάτων.

Κυματική

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται η θεωρία των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Για τη μελέτη του είναι απαραίτητη η κατανόηση των ταλαντώσεων από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ Ι, Μηχανική.

Κινηματική και Δυναμική του υλικού σημείου και του απόλυτα στέρεου σώματος

 

 

Το βιβλίο αυτό περιέχει την κινηματική στερεού σώματος, τη δυναμική στερεού σώματος και τις εξισώσεις Lagrange.

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

 

Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα συναντήσει τίς βασικές έννοιες και αρχές της Κβαντομηχανικής: Σωματίδια-κύμα, Κυματοσυνάρτηση, Αρχή αβεβαιότητας κ.τ.λ.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρομαγνητικλο πεδίο καθώς και μέθοδοι προσδιορισμού του ηλεκτροστατικού πεδίου και του ηλεκτρικού δυναμικού.