Ανάλυση Fourier

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις σειρές Fourier και τους μετασχηματισμούς Fourier . Θα μπορούσε να αποτελέσει μια εισαγωγή στη θεωρία σημάτων. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη σημάτων και συστημάτων.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Περιέχει διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους που περιγράφουν φυσικά προβλήματα. Αναπτύσσεται η μέθοδος χωρισμού μεταβλητών και η μέθοδος των ολοκληρωτικών μετασχηματισμών.

Θέματα Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Πολλαπλών Ολοκληρωμάτων

 

 

Εδώ περιέχονται ασκήσεις που αντιστοιχούν στην ύλη που περιέχεται στα βιβλία μας: ''ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ'' και ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ''.

Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών

 

Το βιβλίο αυτό περιέχει το διαφορικό λογι-σμό των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (ΟΡΙΟ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΔΙΟΦΟΡΙΚΟ. ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΚΡΟΤΑΤΑ).

Παράγωγος Συναρτήσεων Μιάς Μετάβλητης

 

Το βιβλίο αυτό περιέχει τη θεωρία και τις εφαρμογές των παραγώγων συναρτήσεων μιάς μεταβλητής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες και εφαρμογές πουδεν περιέχονται στην ύλη του Λυκείου.

Ολοκληρώματα

Είναι το βιβλίο που κάνει κυριολεκτικά απλές τις πιο δύσκολες έννοιες και διαδικασίες. Περιέχει: ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ, ΔΙΠΛΑ, ΤΡΙΠΛΑ και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ.

Μαθηματική Ανάλυση Ι

Το βιβλίο αυτό περιέχει αόριστα και ορισμένα ολοκληρώματα. Το αόριστο ολοκλήρωμα είναι βασικό εργαλείο για τη μελέτη φυσικών, τεχνικών κ.τ.λ. προβλημάτων.

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

Εδώ ο αναγνώστης θα γνωρίσει τις ΣΕΙΡΕΣ(Αριθμητικές σειρές, Δυναμοσειρές, σειρές Taybor, σειρές Fourier) και τα Γενικευμένα ολοκληρώματα.