Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


Κλικ για μεγένθυνση

Περιγραφή:

Περιέχει διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους που περιγράφουν φυσικά προβλήματα. Αναπτύσσεται η μέθοδος χωρισμού μεταβλητών και η μέθοδος των ολοκληρωτικών μετασχηματισμών: LAPLACE, FOURIER, ημιτονικός και σωνημιτονικός FOURIER. Περιέχεται επίσης πλήρης μελέτη του προβλήματος STURM-LIOUVIELE. Απαιτείται επανάληψη των ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ.

 

Συγγραφέας    Γκαρούτσος


Εκδόσεις      Spin


ISBN   978-960-8250-75-8


Έτος Έκδοσης   2015


 


Η προσφορά μας: 12.72

Αρχική Τιμή: 15.90
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)