Μετασχηματισμός Ζ-Εξισώσεων Διαφορών

 

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται οι βασικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων διαφορών καθώς και συστημάτων εξισώσεων διαφορών. Ακόμη περιέχεται ο μετασχηματισμός Ζ και η χρήση του στην επίλυση εξισώσεων διαφορών.

 

Ηλεκτροτεχνία Ι

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι βασικές έννοιες , και οι βασικοί νόμοι και κανόνες των ηλεκτρικών κυκλωματων. Τα προβλήματα και η παρουσίαση τους βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει εύκολα και γρήγορα τις παραπάνω έννοιες και μεθόδους.

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Εδώ γίνεται αναλυτική και πλήρης παρουσίαση των κυκλομάτων εναλλασομένου ρεύματος (ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) . Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ισχύ και στα τριφασικά κυκλώματα.

Ηλεκτροτεχνία ΙΙΙ

Εδώ περιέχεται η χρονική απόκριση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Παρουσιάζεται η μέθοδος των διαφορικών εξισώσεων καταστάσεως.

Ηλεκτρονική ΙΙ

Στο βιβλίο μελετώνται οι ενισχυτές και οι εφαρμογές τους. Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλίο αυτό και να αποκτήσει την ευχέρεια επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με ενισχυτές.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται η βασική θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων: Βασικοί νόμοι, θεωρήματα, Ημιτονοειδή ρεύματα, Τριφασικά κυκλώματα, μεταβατικά φαινόμενα.

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς Χρόνου

 

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται η θεωρία σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου με χρήση μεγάλου πλήθους παραδειγμάτων και ασκήσεων.