Σχολικά αρχεία και εκπαιδευτικοί

Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στην διαχείριση και αξιοποίηση των σχολικών αρχείων και έχει ως αντικείμενό της την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη θεματική των σχολικών αρχείων.

Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς

Η ταχύτητα εξέλιξης των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δομών από τη μια και η ταχύτητα αλλαγής, ανανέωσης και προόδου των επιστημών, οδηγούν σταδιακά στην επαναδιαπραγμάτευση των ρόλων τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Παιδαγωγική προσέγγιση της προσπάθειας αποκρυπτογράφησης του δίσκου της Φαιστού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο βιβλίο επιχειρείται η παιδαγωγική αξιοποίηση μιας προσπάθειας αποκρυπτογράφησης του Δίσκου της Φαιστού.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών καλούνται εδώ και μερικές δεκαετίες να διαχειριστούν έναν διαρκώς αυξανόμενο και ανομοιογενή πληθυσμό ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνότητα.

Δάσκαλοι και βιολογία

Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και δη στην αυτοαποτελεσματικότητα των δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες.

Μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα (MOOCS)και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Τα Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) αποτελούν μια από τις νέες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης