Δάσκαλοι και βιολογία


Κλικ για μεγένθυνση

Περιγραφή:

Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και δη στην αυτοαποτελεσματικότητα των δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες. Ακολούθως, καταγράφει τη σημασία της διδασκαλία των βιολογικών εννοιών στο Δημοτικό Σχολείο, τους τρόπους διδακτικής τους προσέγγισης και τη συμβολή της αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη διδασκαλία τους. Επιπλέον, πραγματεύεται τη σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων με την αυτοαποτελεσματικότητά τους. Στη συνέχεια, το βιβλίο παρουσιάζει έρευνα σε ένα σημαντικό δείγμα δασκάλων σχετικά με την αξιολόγηση της αυτοαποτελεσματικότητάς τους στη διδασκαλία των βιολογικών εννοιών και καταγράφει τα αποτελέσματα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών, τα οποία λήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό ενός διαδικτυακού εξ αποστάσεως προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης, που αποσκοπούσε στη βελτίωση της αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων αναφορικά με τη διδασκαλία των βιολογικών εννοιών στο Δημοτικό Σχολείο. Τέλος, παρουσιάζεται η υλοποίηση του προγράμματος, η επαναξιολόγηση της αυτοαποτελεσματικότητας των δασκάλων μετά τη συμμετοχή τους σε αυτό και η συμβολή του στη δημιουργία κοινότητας μάθησης.


Συγγραφέας: Τζοβλά Ειρήνη


Εκδόσεις: Spin


ISBN: 978-960-8250-94-9


Έτος Έκδοσης: 2022Η προσφορά μας: 13.57

Αρχική Τιμή: 16.96
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)