Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς


Κλικ για μεγένθυνση

Περιγραφή:

Η ταχύτητα εξέλιξης των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών δομών από τη μια και η ταχύτητα αλλαγής, ανανέωσης και προόδου των επιστημών, οδηγούν σταδιακά στην επαναδιαπραγμάτευση των ρόλων τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή ενηλίκων και απαιτούν τον καθολικό αναπροσανατολισμό της μαθησιακής διεργασίας με στόχο την αυτονομία του εκπαιδευόμενου και τον αυτοπροσδιορισμό του, ώστε να είναι αυτός ικανός να επιδράσει στο περιβάλλον του και να το τροποποιήσει. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται επαναπροσδιορισμός των μεθόδων διδασκαλίας, οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων καταδεικνύουν ως καταλληλότερο για αυτούς έναν διαφορετικό, περισσότερο βιωματικό κι ενεργητικό, τρόπο προσέγγισης της μάθησης και κατάκτησης της γνώσης και υποδεικνύουν μεθόδους και τεχνικές που ενεργοποιούν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, καλλιεργούν τη συναισθηματική σχέση όλων των μερών της εκπαιδευτικής διεργασίας και προάγουν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, την "ανοικτότητα" και τον σεβασμό όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν.


Συγγραφέας: Τζοβλά Ειρήνη


Εκδόσεις: Spin


ISBN: 978-960-8250-86-4


Έτος Έκδοσης: 2020Η προσφορά μας: 11.02

Αρχική Τιμή: 13.78
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)