Μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα (MOOCS)και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών


Κλικ για μεγένθυνση

Περιγραφή:

Τα Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) αποτελούν μια από τις νέες μορφές ηλεκτρονικής μάθησης, αναπτύσσονται, κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία, με εκθετικούς ρυθμούς και βρίσκονται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Με κύρια χαρακτηριστικά τους τη μαζικότητα, την ανοικτότητα και τη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης έχουν αναχθεί σε μέσο παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων απαντώντας στην αυξανόμενη ζήτηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης για μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο. Η δυνατότητά τους να προσφέρουν προγράμματα μάθησης από απόσταση με ευελιξία συμμετοχής και κατάργηση γεωγραφικών και χρονικών περιορισμών συνέβαλε στο να θεωρούνται εναλλακτική μορφή παροχής προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει και μελετά ένα υβριδικό μοντέλο MOOCs επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Συγγραφέας: Κούκης Νικόλαος


Εκδόσεις: Spin


ISBN: 978-960-8250-90-1


Έτος Έκδοσης: 2022Η προσφορά μας: 16.96

Αρχική Τιμή: 21.20
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)