Σχολικά αρχεία και εκπαιδευτικοί


Κλικ για μεγένθυνση

Περιγραφή:

Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στην διαχείριση και αξιοποίηση των σχολικών αρχείων και έχει ως αντικείμενό της την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη θεματική των σχολικών αρχείων. Πρόθεση του συγγράμματος είναι να παράσχει μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την επιστήμη της Αρχειονομίας, τη διαχείριση των αρχείων, τον ρόλο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και τις αρμοδιότητές τους, τη σημασία της διαμόρφωσης αρχειακής κουλτούρας αλλά και να καταγράψει τη σημαντικότητα των σχολικών αρχείων για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, το νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει, τη σημασία της διαχείρισης και εκκαθάρισης των σχολικών αρχείων, ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποίησης αρχείων για μαθητές/τριες, να καταδείξει την αναγκαιότητα οργανωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στους τρόπους διαχείρισης και αξιοποίησης των σχολικών αρχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την υλοποίηση μικρής κλίμακας έρευνας και να καταθέσει ενδεικτική πρόταση επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς.


Συγγραφέας: Τζοβλά Ειρήνη


Εκδόσεις: Spin


ISBN: 978-960-8250-92-5


Έτος Έκδοσης: 2022Η προσφορά μας: 8.48

Αρχική Τιμή: 10.60
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)