Γενική Χημεία Ι

Σύσταση, δομή και ταξινόμηση της ύλης, χημικοί δεσμοί και μοριακή γεωμετρία, σύμπολες ενώσεις, αρχές φασματοσκοπίας.

Γενική Χημεία ΙΙ

Εδώ περιέχονται λυμένα θέματα που αναφέρονται στις καταστάσεις της ύλης, τη Χημική Κινητική Ι, τη Χημική Ισορροπία, Οξειδοαναγωγή, Ηλεκτροχημεία Ι. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα.

Γενική Χημεία ΙΙΙ

Χημική θερμοδυναμική, χημική κινητική ΙΙ, ηλεκτροχημεία ΙΙ, ιοντική ισορροπία.