Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

 

Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα συναντήσει τίς βασικές έννοιες και αρχές της Κβαντομηχανικής: Σωματίδια-κύμα, Κυματοσυνάρτηση, Αρχή αβεβαιότητας κ.τ.λ.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙΙ

Εδώ αναλύονται διεξοδικά τρία προβλήματα: Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, υλικά μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο και υλικά μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

Ηλεκτρομαγνητισμός

Εξετάζεται το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο (βασικοί νόμοι και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων). Απαιτείται καλή γνώση βασικών ολοκληρωμάτων και βασικών πράξεων των διανυσμάτων.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρομαγνητικλο πεδίο καθώς και μέθοδοι προσδιορισμού του ηλεκτροστατικού πεδίου και του ηλεκτρικού δυναμικού.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ

Το βιβλίο αυτό περιέχει: Το μαγνητοστατικό πεδίο, Ηλεκτρομαγνητικες δυνάμεις, τη μέθοδο χωρισμού μεταβλητών για τον υπολογισμό του ηλεκτρικού δυναμικού.

Κυματική

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται η θεωρία των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Για τη μελέτη του είναι απαραίτητη η κατανόηση των ταλαντώσεων από το βιβλίο: ΦΥΣΙΚΗ Ι, Μηχανική.

Κινηματική και Δυναμική του υλικού σημείου και του απόλυτα στέρεου σώματος

 

 

Το βιβλίο αυτό περιέχει την κινηματική στερεού σώματος, τη δυναμική στερεού σώματος και τις εξισώσεις Lagrange.