Εισαγωγή στη C

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να γνωρίσει ο αναγνώστης τη γλώσσα. Είναι γραμμένο απλά και περιέχει πλήθος παραδειγμάτων.

Εισαγωγή στην PASCAL

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να γνωρίσει ο αναγνώστης τη γλώσσα. Είναι γραμμένο απλά και περιέχει πλήθος παραδειγμάτων.