Τεχνική Μηχανική Ι

Εδώ αναπτύσσεται η τεχνική υπολογισμού και σχεδίαση των διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών Ν, Q, M σ'όλη τους την έκταση.

Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του βιβλίου ''ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ'' Περιλαμβάνει τις ενότητες: Λοξή κάμψη, Σύνθετη κάμψη, Διάτμηση , Στρέψη.

Στατική των Ισοστατικών Φορέων

 

Το βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα μελετήσει τρία βασικά προβλήματα των ισοστατικών φορέων:
Κατασκευή διαγραμμάτων [Μ],[Ο],[Ν], χάραξη γραμμών επιρροής.

Εισαγωγή στη Στατική

Περιέχει την ανάλυση των κατασκευών. Ειδικά περιέχει το πρόβλημα του δικτυώματος, διαγράμματα εντατικών μεγεθών, τριβή, καλώδια. Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων γίνεται με υπεραπλουοτευμέ-νο τρόπο.

Τεχνική Μηχανική ΙΙ

Περιέχει ειδικά θέματα παραμοργωσίμων στερεών : Ροπές αδράνειας, απλή κάμψη ,λυγισμό , ελάστική γραμμή , μονοαξονική και τραξονική καταπόνηση.

Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού Ι

 

Το βιβλίο αυτό περιέχει τη θεωρία ελαστικότητας. Τα κεφάλαια των παραμορφώσεων και τάσεων αναπτύσσονται με μοναδικό τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει εύκολα και γρήγορα τις έννοιες αυτές.

Μηχανική Παραμορφώσιμου Στερεού ΙΙ

 

Εδώ περιέχεται η αντοχή των υλικών. Ειδικά, εξετάζονται: Η ελαστική γραμμή, η λοξή κάμψη, η έκκεντρη φόρτιση, η κάμψη συνθέτων διατομών, κ.λ.π.

Εισαγωγή στη Μηχανική των Ρευστών

Βασική εισαγωγή, πεδίο ταχυτήτων, διαφορική ανάλυση ροής, ολοκληρωτική ανάλυση ροής, διαστατική ανάλυση, οριακό σύστημα.