Εισαγωγή στη Στατική


Κλικ για μεγένθυνση

Περιγραφή:

Περιέχει την ανάλυση των κατασκευών. Ειδικά περιέχει το πρόβλημα του δικτυώματος, διαγράμματα εντατικών μεγεθών, τριβή, καλώδια. Η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων γίνεται με υπεραπλουοτευμέ-νο τρόπο. Έτσι είναι απαραίτητο βιβλίο για τα πρώτα βήματα του Μηχανολόγου και του Πολιτικού Μηχανικού στη μελέτη των κατασκευών.

 

Συγγραφέας    Γκαρούτσος


Εκδόσεις      Spin


ISBN   960-8250-38-2


Έτος Έκδοσης   2004


Η προσφορά μας: 13.57

Αρχική Τιμή: 16.96
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)