Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης για την ειδικότητα βοηθός φαρμακείου

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της ειδικότητας «Βοηθός φαρμακείου» και απευθύνεται κυρίως στους υποψηφίους Βοηθούς Φαρμακείου.