Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης για την ειδικότητα βοηθός φαρμακείου

Το βιβλίο «ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» περιλαμβάνει τις απαντήσεις στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.